Samira Yousef

Verksamhetsledare för Förorten i Centrum

Förorten i Centrum

Inlägg

Muralmålning i Blå Huset - Tensta

Muralmålningsprojektet var ett samarbete med initiativet Creative Call som var en veckolång kulturfestival i Stockholm. Förorten i Centrum ingick i ett samarbete med en skara konstnärer, artister och dansare från Atlanta, USA. Syftet var att alla konstnärer skulle leda en workshop inom sitt konstnärliga fält för ungdomarna. Förorten i Centrum ansvarade för en muralmålningsworkshop där…

 • Av: Förorten i Centrum

  Järvaborna skapar 60 meter bred muralmålning i Husby

  Den största kollektiva muralmålningen i sitt slag i Sverige skapas just nu av Järvaborna i Husby. Muralmålningen som går under namnet ”Mitt Hem, Min Bild” uppförs på en 60 meter bred fasad i centrala Husby, och det är Järvabornas egna bilder och berättelser om sitt område som ligger till grund för målningen. Den 22 oktober…

  • Av: Förorten i Centrum

   Creative Call

   Creative Call: ATLxSTHLM är ett interkulturellt initiativ på gräsrotsnivå, med syfte att använda konst och kreativ kultur för att bygga socialt hållbara och demokratiska samhällen. Det är en festival, en rörelse och ett växande transatlantiskt nätverk av individer, institutioner och organisationer som stöder Creative Call kärnidéer om konst och kultur som ett verktyg för empowerment…

   • Av: Förorten i Centrum

    Muralmålningar

    Våra projekt De projekt som vi kommer att skriva om kommer att behandla social hållbarhet och hur man kan implementera konsten som ett verktyg i det arbetet. Vi vill möjliggöra och synliggöra människors kollektiva bildberättelser i det offentliga miljöer. Vårt forum blir ett plattforum för Förorten i Centrum:s och deltagarnas utsagor kring muralmålningsprojekten. Husby60 -…

    • Av: Förorten i Centrum