Fredrik Jergmo

Landskapsingenjör

Movium

Inlägg

Viktig bevattning i Köpenhamn

Movium Partnerskap arrangerade nätverksträff i Köpenhamn den 23 oktober och ett tjugotal deltagare fick inblick i hur Köpenhamns kommun får nyplanterade träd att överleva. Det viktigaste är bevattningen, enligt Lars Christensen på Köpenhamns kommun. Köpenhamn har visionen att bli en grön, världsledande förebild inom hållbar stadsutveckling. I kampanjen 100 000 træer – København slår rødder har…

  • Av: Movium

    Movium Fakta: Stadsträd i tio nordiska städer

    Henrik Sjöman, Johan Östberg och Oliver Bühler heter författarna bakom Movium Fakta nummer ett 2012. Vi har träffat doktoranden Johan Östberg för att få veta mer om deras studie av stadsträd i Norden. - Hej Johan, ni är aktuella med ett Movium Fakta med titeln Stadsträd i tio nordiska städer. Kan du berätta mer om…

    • Av: Movium