Caroline Dahl

Arkitekt och planeringsarkitekt med specialkompetens inom stadsutvecklingsfrågor

Movium

Inlägg

Luften vi andas

Dagens lagstiftning gör att föroreningar ofta sprids ut istället för att minska. Det gör visserligen att avgaser inte koncentreras på en plats, men leder även till att själva källan till utsläppen aldrig åtgärdas. Är det inte dags att sluta anpassa stadsbyggnaden till smutsiga fordon? När miljökvalitetsnormerna för luft började tillämpas i samband med att miljöbalken…

 • Av: Movium

  Dags för ratad stadsmodell att se nytt ljus?

  En planeringsmodell där bilar separeras från människors livsmiljöer finns redan: i modernismen. Kanske kan vi hämta inspiration där istället för i den täta kvartersstaden i planeringen av bilfria miljöer, undrar Caroline Dahl. Vid ett samrådsmöte mellan kommun och invånare i en liten tätort på västkusten som jag nyligen deltog i kom vi nästan uteslutande att…

  • Av: Movium

   Förklädd stad

   Jag kan inte låta bli att fundera över varför staden ska vara hälsosam. Är det inte människorna i staden som ska vara hälsosamma? Hur kan vi ens förvänta oss att staden som objekt ska leva upp till normativa föreställningar som bara vi människor har en möjlighet att göra medvetna val kring? Att tillmäta staden egenskaper…

   • Av: Movium

    Taklandskap kräver bättre samverkan för att fungera

    Taklandskapet på Louis Vuitton Foundation i Paris. Foto: P. J. Dahl På Walt Disney Concert Hall i Los Angeles finns en takpromenad. Via en trappa från trottoaren når man en prunkande trädgård, komplett med fontänen A Rose for Lilly – anspelandes på Disneys änka som bekostade merparten av bygget. I trädgården kan musikbesökare mingla med…

    • Av: Movium

     Småskalig stadsplanering en svår nöt att knäcka

     En markanvisning som utgår från små tomter och en transparent process skulle kunna borga för större variation i stadsbilden. Men det verkar inte vara någon enkel ekvation, visar STAD:s Caroline Dahl genom exemplet Vallastaden och bomässan som hålls 2017 i Linköping. Att fastighetsindelningen påverkar upplevelsen av våra stadsrum är nog inte något som så många…

     • Av: Movium

      Vad vill forskningsfinansiärerna egentligen veta om staden?

      Stora satsningar görs idag på forskning om staden. Forskning handlar ju om att utveckla ny eller fördjupad kunskap. Men sker det verkligen, undrar STAD:s Caroline Dahl, som läst forskningsfinansiärernas utlysningstexter och konstaterar att ambitionsnivån är låg. Under de senaste åren har stora satsningar på forskning om staden gjorts av flera svenska forskningsfinansiärer. Vinnova har haft…

      • Av: Movium

       ut och in på begreppen

       Foto: Caroline Dahl Hong Kong är en stad där rulltrappor fungerar som trottoarer. Rulltrapporna är så framgångsrika att en del stadsdelar opponerar sig mot dem i rädsla för gentrifiering. Caroline Dahl åker bland Hong Kongs rulltrappor och tänker på Ren Koolhaas teorier om hur tillgängligheten förändrar stadslivet. New York har sina gula taxibilar. London de…

       • Av: Movium

        Blir det bättre att leva i en region med fler kärnor?

        Inom arbetet Strukturbild för Skåne lyfts en flerkärnig ortsstruktur fram som en bärande idé för Skånes utveckling. Men vad innebär flerkärnighet i en regional skala? Gör flerkärnighet Skåne till en bättre plats att leva på? Tidskriften STAD:s Caroline Dahl stämde träff med Therese Andersson, enhetschef vid Region Skåne, för att få svar på sina frågor.…

        • Av: Movium

         Torgets roll i den samtida staden

         Tunnel under centralstationen i Umeå. Foto: Nina Brunndahl Warnolf Vad ger ett framgångsrikt torg? Noggrann programmering med många olika funktioner och användningar? Eller är det det oprogrammerade som inbjuder till vistelse och folkliv? Caroline Dahl ställer frågorna, samtidigt som hon lyfter fram vikten av medborgares rätt till medskapande i stadsutvecklingsprocesser. Vilken roll spelar torg och…

         • Av: Movium

          Varför är det så svårt att skapa hållbara städer?

          Delegationen för hållbara städer lämnade i början av sommaren en rapport till regeringen om hinder för en hållbar stadsutveckling. Femton hinder listas, indelade i sex grupper. Hindren är i mångt och mycket välkända för branschen, vilket i sig är både en bekräftelse och en besvikelse – en bekräftelse på att det, som många av oss brottas…

          • Av: Movium

           Staden måste börja producera

           Intresset för urbana frågor har under de senaste åren exploderat. Kanske är det inte så konstigt. Idag bor merparten av jordens befolkning i urbana sammanhang och den globala urbaniseringen fortsätter i rask takt. En hållbar utveckling av våra urbana miljöer blir avgörande för framtiden. Movium har bestämt sig för att bidra! Därför har ett nytt…

           • Av: Movium