Anders Rasmusson

Chef på Movium, Landskapsarkitekt LAR/MSA

Movium

Inlägg

För innovation krävs möjlighet till möten

Innovera mera! är budskapet som bankats i oss från olika håll den senaste tiden. Vi vet att vi står inför enorma utmaningar, klimatkris, mat och energi åt en växande befolkning, segregation, folkhälsoproblem, för att nämna några. För att lösa alla dessa väldiga utmaningar sätter vi idag stor tilltro till vår innovationsförmåga. Människan kommer att behöva…

  • Av: Movium

Strategisk parkpolitik skapar tryggare miljöer i Chicago

Foto Titti Olsson Parkförvaltningen i Chicago har en genomarbetat strategi som heter ”Children first!” Med hjälp av bemanning och organiserade aktiviteter har 35 otrygga platser förvandlats till 35 livfulla parkrum i stadens mest utsatta områden. När parkfolket i Chicago träffar ekonomerna och försöker övertyga dem om behovet av att rusta upp en lekplats stöter de…

  • Av: Movium

Är det nyttigt med stadsodling?

Otvivelaktigt är stadsodling en het trend – det kommer en strid ström av rapporter från hela världen om olika projekt, både i organiserad form och sådana som är av lite mer informell karaktär. Guerilla gardening är ett begrepp som myntats när odlingen sker på mark som man egentligen inte har den legala rätten att utnyttja…

  • Av: Movium

Palmhus åt alla?

Det är intressant att fundera över hur det offentliga rummet utvecklas. Hur gränserna mellan offentligt och privat flyttas, eller gränserna mellan ute och inne. Ray Oldenburg, professor i sociologi vid University of West Florida, skrev i boken The great good place om vikten av den tredje platsen. Med det menar han de platser som varken…

  • Av: Movium

Dubbel-Japp – stor nog att bjuda på

Författaren Torbjörn Flygt beskriver i boken Underdog ett skifte i värderingar genom att jämföra en reklamkampanj från tidigt 70-tal med en annan kampanj på 90-talet, alltså nästan 20 år senare. Men vilka värderingar är det som gäller idag, 2012? Allt fler vill vara med och lämna sina avtryck i det offentliga rummet. Det kan handla om…

  • Av: Movium

Stadsutveckling börjar i samtal med medborgaren

Newcastle i Australien var en stad på dekis med många lediga lokaler till och med i de centrala delarna. Pessimism och misstro rådde, man kände sig inte säker i staden. Då bildades Renew Newcastle, som under en tid lånar lokaler från fastighets-ägarna och låter medborgare pröva vingarna med affärer, gallerier, restauranger. Efterhand som de tomma…

  • Av: Movium

Diskussionen om staden börjar på gatunivå

I början av hösten var jag på två intressanta danska utställningar. På Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn visades Vad gör en stad värd att leva i, som belyste stadsbyggnad i olika skala. Modeller och simuleringar visade arkitekternas idéer, men hela tiden med utgångspunkt i byggnader och objekt. Vi fick till exempel veta att på nya…

  • Av: Movium

Se staden som natur

Bara inom loppet av några få årtionden har förutsättningarna för livet i staden drastiskt förändrats. Koldioxidutsläpp och klimatförändringar, global befolkningsexplosion och fattigdom, minskning av naturresurser och biologisk mångfald – allt detta påverkar direkt våra livsvillkor. Medierna rapporterar dagligen. Såväl medborgare som politiker och experter är väl medvetna om vad som sker. Trots det är spåren…

  • Av: Movium

Staden – ett socialt laboratorium

Foto: bild 1: Carin Hernqvist. Bild 2: Nina Brunndahl Warnolf I Rio förvandlar gatukonstnären JR en favela till konst. Spanska LuzInterruptus skapar ”gerillaljussättningsinstallationer” runt om i Europa. I Seattle har Pioneer Square blivit garnbombat, med färgglada kompositioner på trädstammar, lyktstolpar och parkeringsautomater. Har det med social hållbarhet att göra? Susan Fainstein, professor i stadsplanering vid…

  • Av: Movium

Social hållbarhet framtidens utmaning

Foto: Jim Bearden, Come out and play-festivalen 2009, www.comeoutandplay.org Stadens utemiljö är en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Ju tätare stad, desto viktigare blir också de offentliga rummen. När människor bor nära varandra blir rummen mellan husen – stadens utemiljö – någonting helt annat än ytor, stråk och strukturer. De offentliga…

  • Av: Movium