• Illustration: Caroline Axelblom.

  Gatan som kultur

  Gatan har länge, kanske alltid, haft en betydande roll för rörelse och kommunikation. Vad händer om man istället betraktar gatan som kultur? När man tittar på gamla vykort från svenska stadsmiljöer och tätorter ser man människor och droskor stå uppställda lite hur som helst. Ibland ensamma, ibland i grupp. Trottoaren finns där, också rännstenen. Vissa…
 • "Leken gör oss till människor"

  Sedan lekplatsen gjorde entré i stadsmiljön i slutet av 1800-talet har barnens plats varit både diskuterad och debatterad. Om planerare inte skapar utrymme för barn blir staden en fattigare plats att leva på, skriver Maria Nordström. ”Finns det plats för barn i staden?” är en fråga som inte bara föräldrar utan även landskapsarkitekter och barnmiljöforskare ställde…
 • Wallinska kyrkogården, Västerås. Foto: Dependability, Wikimedia Commons

  Begravningsplatsen – en resurs för ett hållbart samhälle

  Begravningsplatser är lågt prioriterade i vårt samhälle, trots att de är gröna kulturarv och mötesplatser, skriver landskapsarkitekt Monica Sandberg. Det talas om holistiska angreppssätt och social hållbarhet, att stadsplaneringen kan skapa samband och sammanhang. Att grönskan i staden ger positiva hälsoeffekter både fysiskt och mentalt. Kulturarvet lyfts som en resurs för att förbättra livskvalitet och…
 • Infrastruktur räcker inte

  Utveckling av mindre orter ett regionalt ansvar

  Utvecklingen av mindre orter är i hög grad ett regionalt ansvar. I planeringen av det lokala måste ett större perspektiv, som innefattar hela regionen och samverkan mellan regionerna, beaktas.  Under 2013–2016 bedrevs på Trafikverkets initiativ ett utvecklingsarbete kallat Den Attraktiva Regionen. Projektet tillkom för att stärka ett integrerat arbete med trafik och bebyggelse för att…
 • Tillgång till den rekreativa grönskan – en inkomstfråga

  dags att erkänna grönskans hälsoeffekter?

  Vad har grönskan för betydelse för vår hälsa och livslängd? Skulle den till och med kunna användas i medicinskt syfte? Landskapsarkitekten Anna Lenninger skriver om grönskans potential och dess ojämna fördelning. I dokumentärfilmen Mannen med barnvagnen vandrar filmaren Mikael Strandberg med sin lilla dotter i barnvagn 75 mil från hemmet i Manchester till Buckingham Palace…
 • Luften vi andas

  Dagens lagstiftning gör att föroreningar ofta sprids ut istället för att minska. Det gör visserligen att avgaser inte koncentreras på en plats, men leder även till att själva källan till utsläppen aldrig åtgärdas. Är det inte dags att sluta anpassa stadsbyggnaden till smutsiga fordon? När miljökvalitetsnormerna för luft började tillämpas i samband med att miljöbalken…
 • Engelsbergs Bruk, ett av Sveriges världsarv. Foto: Ann Louise Hagevi

  Med blicken mot framtiden

  Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har på uppdrag av regeringen formulerat en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 då målet bland annat är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Syftet med visionen för kulturmiljöarbetet till 2030 är att underlätta uppfyllelsen av politiska mål vad gäller kulturmiljöarbete och att öka…
 • Nytt är inte alltid bättre

  För första gången i Sveriges historia sjunker boendestandarden för stora delar av befolkningen. Detta på grund av höjda hyror, standardsänkningar och lagförändringar. Forskaren Emil Pull är kritisk till dagens processer och menar att de innebär stora konsekvenser för både individens och samhällets utveckling Hem och bostad är inte en vara vilken som helst. Hem är…
 • Dags för ratad stadsmodell att se nytt ljus?

  En planeringsmodell där bilar separeras från människors livsmiljöer finns redan: i modernismen. Kanske kan vi hämta inspiration där istället för i den täta kvartersstaden i planeringen av bilfria miljöer, undrar Caroline Dahl. Vid ett samrådsmöte mellan kommun och invånare i en liten tätort på västkusten som jag nyligen deltog i kom vi nästan uteslutande att…
 • Där utrymme är hårdvaluta

  Vi promenerar på en liten gata i närheten av den lägenhet vi hyr i Wakamatsu, ett område i stadsdelen Shinjuku i den japanska huvudstaden Tokyo. Området är bebyggt med bostadshus i olika skalor, alltifrån pyttesmå tvåvåningshus av tre meters bredd till höghus med tjugotalet våningar. Här finns även en livsmedelsaffär, grundskola, hunddagis och en handfull…