• Digitalt verktyg guidar till klimatsmart semester

    Allt fler känner en oro för hur det egna resandet påverkar klimatet. Mistra Urban Futures har varit delaktiga i att ta fram ett digitalt verktyg som gör det enklare att fatta klimatsmarta beslut inför semestern. Global uppvärmning är en kritisk fråga. För att minska utsläppen av växthusgaser diskuteras stora förändringar i samhällets infrastruktur men också…