Till innehåll på sidan

Mål 11-veckan 2022 – inspelade sessioner

Missade du en av sessionerna under Mål 11-veckan? Eller är det något du vill ta del av igen? Nu finns alla sessioner att se igen.

Mål 11-veckan var en digital konferens som arrangerades av Rådet för hållbara städer tillsammans med samarbetsparter. Syftet med konferensen var att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och att skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen. Mål 11-veckan pågick 25–27 januari 2022 och tog avstamp i arbetet med Agenda 2030 och det globala målet om hållbara städer och samhällen, mål 11. Under tre dagar förmedlades kunskap och erfarenheter genom 16 valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmål. Den senaste forskningen presenteras liksom exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

Dagarna inleddes med att Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer hälsade alla välkomna tillsammans med Boverket generaldirektör Anders Sjelvgren, Formas generaldirektör Ingrid Petersson och Johan Danielsson, Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. Eftermiddagen 27 januari avslutades Mål 11-veckan med en gemensam aktivitet med temat – vad behöver vi göra för att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle? Medverkade i programmet var representanter från kommuner, akademin, näringslivet och Rådet för hållbara städer.

Syntolkade versioner av filmerna kommer att publiceras 16 mars.

Välkommen till Mål 11-veckan

https://api.screen9.com/preview/7J8Y7Cj7AEwI9h5nAYLSbVRwI8LFYMEM8Watk-tkyQHIXIIoAZ8BMEBstmYdoyCN

Vill du hämta inspiration från Europa och utveckla din kommun

https://api.screen9.com/preview/bmB0Uz8IEg0ECikmzmdTuQ7Le2qwO_vwrGPaRK1VYcdQDlYBF07A3JVAhZ8HcdsB

Grönplanera! – hur kan vi genom grönplanering skapa hälsosamma och attraktiva livsmiljöer

https://api.screen9.com/preview/WlkVrNosbsSST50yVnrVyr2yyQ2JrO_4UIq8PITrLVmkFQQnHyc5rk5QDNoAD6i3

Samverkan inom Gestaltad livsmiljö – ny forskning om konstnärliga och kulturhistoriska perspektiv i hållbart samhällsbyggande

https://api.screen9.com/preview/ilnkxJqYKcO0bew32xHUX9mfOh9bb1wcJouPGv7HLxGk79cT6O04f6dd2Ygu2dZ9

Att kartlägga och följa upp kulturvärden

https://api.screen9.com/preview/jyleo43FxzP1Zd31sllfyRvKEdY1g44ojj2VJVxiK26lrtX6K8GdjWL22VDxv1ga

Att testa sig fram – designprocessen som verktyg för levande gator och gemensamma platser

https://api.screen9.com/preview/pLqve6tkhUqzMDU8faF8mrypxCljg8SObieVTo7oxG0AY3MtqgG67lbAqbM8rRJ3

Klimatanpassning för den byggda miljön

https://api.screen9.com/preview/zA1zEHjDXzg7YY3Y_c1JafNuzUB1sHSnmaBsPzkgkX7uFIiVrnVYnMSpThIGziRR

Stadsmiljöavtal – från asfalt till dynamiska effekter för en snabbare omställning till transporteffektiva städer

https://api.screen9.com/preview/q-UHHH3byJWji8EQ_HV6BmHwE4tBpO6eOj5E3-4zyGATI9O4ftz3F4aSgkM7ycM0

En trygg och tillgänglig skolmiljö är en del av hållbar samhällsplanering

https://api.screen9.com/preview/xT9vhtJwordQvzBGqBgNjWVWE6IJKBNI5KDGuQWkx6ptDnOLl1DJiNuN_kQcYwcP

Så lyckas du med resurseffektivt byggande, smart förvaltning och gröna strukturer

https://api.screen9.com/preview/SFXt3BGbT7KF2pwq6N4BKDA_GGA4Dmm1OYsuZiaJ0_HW06RtS6mY_JkWxCPnqJsH

Skapa och utveckla hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer

https://api.screen9.com/preview/rK7FX-V_wtPfPtYdjlCBGJUryMp7ykB60oblw_uRrF19K1wFhWH1AF26lCIY9duh

Naturbaserade lösningar – klimatanpassa med naturen som verktyg

https://api.screen9.com/preview/BZp4QbEpqedmWQ_a6IG0k5JslkKrx27ipfLzXn3pRq42zkedbqT1NBS19SINVGga

Barriärer och broar – vägar mot en socialt hållbar bostadsförsörjning

https://api.screen9.com/preview/JdWcUPKClNj8BTr3kv9rnj_U2P7GVCcg2-SDk0NyaPpwKkhdxfqKZ9SxBS6-TK5h

Ledning och styrning av stora komplexa samhällsbyggnadsprojekt

https://api.screen9.com/preview/ORvSJp3IOc4ZZ4wsvLSim_aTPKfjDpYRrVIUnGTuXukPyxhTiqvWhGmv9bjDuAP6

Hållbara, inkluderande och säkra stationer

https://api.screen9.com/preview/t7lZyawC3FnDa6Bts-sUhairh4jph7Er6eDPV0XLn8avvjObKUMzQGXi3imN37M2

Klimatkontrakt 2030 – resan mot klimatomställning och ett gott liv för alla

https://api.screen9.com/preview/VuvsreuaA0I7kE-da4IN-oa2GtB_qYT0-tVt6u7_N-yVHnlvzSzEWYQrvZKbQE4w

Mål 11-veckans avslutning 27 januari 2022

https://api.screen9.com/preview/ycyNOI8so_HpWYlKPyPCZJm9DLBWeJhHxCMRRRZ6ZDx_1FbuBcBt_JMEIbTxBm9o