Stina Linder

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ekologigruppen

Inlägg

Urban Layers – grönskande dagvattenlösning på liten yta

Arbetet med att få till och upprätthålla gröna städer behöver ständigt ske på olika plan och skalnivåer. När vi jobbar med hållbara städer och stadens grönska finns det många olika infallsvinklar men oftast ett gemensamt problem: konkurrensen om utrymmet i staden. Den tekniska lösningen Urban Layers är ett konkret sätt att i den lilla men ack så viktiga skalan svara upp mot denna utmaning. Med på köpet kommer mervärden!

  • Av: Ekologigruppen