Ilona Stehn

Hållbarhetsstrateg/Landskapsarkitekt på Ekologigruppen

Ekologigruppen

Inlägg

Sociala värden och barnperspektiv inom stadsbyggnad – från fina ord till verkligt genomslag?

Frågor om social hållbarhet får allt högre prioritet inom flera områden i samhällsplaneringen. Vi kan idag stödja oss på både forskning och erfarenhet och flera olika metoder och verktyg testas för att få in perspektivet i planprocessen. Trots detta är vi många som upplever att de sociala värdena, och framförallt barnperspektivet, inte får tillräckligt gehör när besluten väl tas. Vad krävs för att de ska tas på allvar och få genomslag?

  • Av: Ekologigruppen