Hillevi Eklund

Miljö- och samhällsplanerare

Ekologigruppen

Inlägg

Jordbruksmark i planeringen – att bruka eller förbruka

Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse, den ska endast bli bebyggd i särskilda fall. Ändå används ofta bördig mark på ett mycket kortsiktigt sätt, trots att ett varmare klimat troligtvis kommer att ge Sverige ett mycket gynnsamt odlingsklimat. Det skriver Hillevi Eklund. När jordbruksmark en gång har exploaterats kommer den med största…

  • Av: EKOLOGIGRUPPEN