Emma Holmberg

Hållbarhetsstrateg, Ekologigruppen

Ekologigruppen

Inlägg

Social hållbarhet – en fråga för och utanför samhällsplaneringen

Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa ett socialt hållbart och inkluderande samhälle. Men den kan bidra till att dämpa boendesegregationens konsekvenser, främja möten mellan människor och ge invånare inflytande över samhällets utveckling. Social hållbarhet måste bli en naturlig och bärande del i all stadsplanering. Överallt går att läsa om vikten av en socialt hållbar…

  • Av: Ekologigruppen