Emil Åsegård

Naturvårdsbiolog, M.Sc
Ekologigruppen

Inlägg

Biologisk mångfald i den allt tätare staden – när flyttar igelkottarna?

Varför behöver vi bevara naturområden med hög biologisk mångfald även i urbana lägen? Och hur gör vi det? I mitt yrke som naturvårdsbiolog förväntas jag ibland ha en åsikt om förtätningsprocessernas påverkan på biologisk mångfald. Jag tror inte att det finns något generellt svar, men jag har en del tips och tricks för vilka avvägningar…

  • Av: Ekologigruppen