Elisabetta Troglio

Samhällsplanerare och forskare vid avdelningen för Samhällsplanering och Miljö, KTH

Ekologigruppen

Inlägg

Låt barnen ta plats i staden - vad händer när kottarna tar slut?

När städer växer och förtätas får ofta barnens närnatur stryka på foten, allt fler barn ska trängas på mindre yta. Studier visar att den försämrade kvaliteten på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa. För att säkra goda förutsättningar för barn och unga i städer och tätorter behöver vi värna och utveckla utemiljöerna.

 • Av: Ekologigruppen

  Stationens renässans – hur nära är stationsnära?

  En forskningsstudie om attraktivitet i urbana miljöer och närhet till kollektivtrafik. Bilens negativa miljö- och hälsoeffekter i form av förorenade utsläpp och trängsel har de senaste åren bidragit till att kollektivtrafiken och tågstationer blivit aktuella, både i Sverige och i resten av Europa, som ett sätt att åstadkomma hållbara resor i våra städer. Stationer, både…

  • Av: Ekologigruppen

   Att illustrera framtiden – när solen alltid skiner

   En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens städer. Bilder, eller renderingar, används på olika sätt och med olika syften; för att visa nya idéer, åstadkomma samstämmighet, som underlag för en dialog, men också för att marknadsföra olika stadsbyggnadsprojekt.…

   • Av: Ekologigruppen