Anna Maria Larson

landskapsarkitekt och delägare i Ekologigruppen

Anna Maria är specialiserad på strategisk grönstrukturplanering och har bland annat arbetat Stockholms regionplan (RUFS 2010) och Stockholmsregionens gröna kilar.

Ekologigruppen

Inlägg

Mindre grönska och små skolgårdar ger sämre inlärning

Att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas är en självklar strävan för samhället. Ändå är det många barn som vid skolstart återvänder till miljöer som hämmar både inlärning och fysisk utveckling. Barnens behov måste få mer utrymme när nya stadsdelar utvecklas, det skriver Anna Maria Larson, landskapsarkitekt, Hélène Littke, miljö- och samhällsplanerare samt Marika…

 • Av: Ekologigruppen

  Så skapades det svenska friluftslivet Normerna som än idag formar planeringen

  Vad vi gör på vår fritid har en gång i tiden varit en viktig politisk fråga. Istället för att medborgarna skulle ägna sig åt ohälsosamma aktiviteter på kvällar och söndagar uppmuntrades friluftsliv och idrott. Än idag lever dessa gamla normer kvar i hur vi utformar stadsrum och grönområden, kanske är det dags att tänka om? Som…

  • Av: Ekologigruppen

   Det är skillnad på tallar och tallar

   Det är sommar i Stockholm och så vackert att det gör ont i hjärtat. Tågfönstret blir ett skyltfönster där huvudstaden visar upp sig från sin bästa sida. Stadshusets stolta gestalt mot Riddarfjärdens mörka vatten. Mellan Münchenbryggeriet och Mariabergets röda tegelbyggnader trillar buskar och träd fram. Stockholms bärande karaktärer; vattenläget, det sönderskurna sprickdalslandskapet, berg i dagen,…

   • Av: Ekologigruppen