• MKB missar halva hållbarheten

    Begreppet ”hållbar” slinker väldigt lätt ur näven och det gäller även vid stadsutveckling. Det är lätt att vänja sig vid luddiga visioner som ofta lovar mer än de håller. Luddigheten sätts delvis på prov när hållbarheten ska analyseras i en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det är lätt att tro att hållbarheten i ett stadsutvecklingsprojekt då…