Frida Leander

Kommunikationsansvarig för Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Inlägg

Arbetslöshet och hälsa – en kunskapsöversikt

Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, har skrivit en kunskapsöversikt till Malmökommissionen om arbetslöshet och hälsa. Samband mellan arbetslöshet och hälsa i fokus Professor Urban Janlerthar bidragit med denna kunskapsöversikt till kommissionen om arbetslöshet och hälsa. Forskning visar samband mellan arbetslöshet och ökad dödlighet, såväl totaldödlighet som dödlighet i självmord och hjärt-kärlsjukdom. Arbetslöshet…

 • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

  Skolan och staden

  - forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den moderna staden. Så heter den underlagsrapport som kommissionär Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, skrivit för Malmökommissionen. Ur sammanfattningen av Skolan och staden: "Denna första delrapport som skrivs inom ramen för uppdraget som kommissionär i Kommission för ett socialt hållbart Malmö tar avstamp i utbildningssociologiska…

  • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

   Vi måste göra Malmö till barnens stad

   - ny rapport om Malmöbarnens hälsa – Malmö har redan genomgått en stor förändring. Staden förflyttade sig från industristad till kunskapsstad. Nu är det dags att göra nästa ansiktslyftning. Malmö måste bli barnens stad där alla barn har en nutidstro, säger Marie Köhler verksamhetsansvarig för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne. Marie Köhler är kommissionär…

   • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

    Malmö - de två kunskapsstäderna

    Behandlar frågor om Malmös historia och utveckling, innanför- och utanförskap, segregation och synen på kunskap. Under 2012 arbetar Mikael Stigendal med en fortsättning av rapporten, som ska bearbeta de problem och förslag till lösningar som presenteras i denna första rapport. För att förstå varför skillnaderna i hälsa har blivit så stora i Malmö räcker det…

    • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

     Underlagsrapporter för Malmökommissionen

     De underlagsrapporter som tas fram för Malmökommissionen tjänar som diskussionsunderlag. Syftet är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring kommissionens olika frågeställningar om hur skillnader i hälsa ska kunna minska i Malmö. Författarna till underlagen är ansvariga för innehållet. I slutrapporten till kommunstyrelsen i december 2012 kommer helhetsbilden, baserad på samtliga under…

     • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö