< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

  • Rådet för Hållbara städer
  • Samarbetsparter
  • Övriga

Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder myndigheten in till en hel dag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara. Tid: 8-17 Kostnad: 1900 kr inkl. moms. Mer information och anmälan…

  • Av: Boverket

Urban Lunch Talks: transnationellt webbinar med JPI Urban Europe

Forsknings- och innovationsprogrammet JPI Urban Europe bjuder in till "Urban Lunch Talks": interaktiva webbinarier där praktiker och forskare tar itu med urbana dilemman och tillvägagångssätt för att hantera dom.

  • Av: Hållbar Stad

Cirkulära krav i offentlig upphandling

Delegationen för cirkulär ekonomi, Sveriges Kommuner och Landsting och Upphandlingsmyndigheten bjuder gemensamt in till ett seminarium om cirkulär ekonomi och offentlig upphandling. Seminariet vänder sig främst till dig som arbetar som upphandlare, inköpare, inköpsansvarig, miljöstrateg eller har en annan funktion som kopplar till offentlig upphandling.

  • Av: Tillväxtverket
På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: