< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

  • Rådet för Hållbara städer
  • Samarbetsparter
  • Övriga

Workshop: Goda exempel för en ökad andel kollektivtrafik

K2, Lunds universitet och VTI ordnar en gemensam halvdagsworkshop kring goda exempel för en ökad kollektivtrafik i regioner och kommuner. Under workshopen presenterar vi resultat från forskningsprojektet ”Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken”, där vi bland annat har jämfört hur man har jobbat med kollektivtrafik i sex av de regioner i Sverige där kollektivtrafiken ökat mest under de senaste 10 åren (Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Uppsala, Västmanland och Västerbotten).

  • Av: K2

Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder myndigheten in till en hel dag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara. Tid: 8-17 Kostnad: 1900 kr inkl. moms. Mer information och anmälan…

  • Av: Boverket

Konferens: Låt staden grönska!

Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer. Nationell konferens i Stockholm som riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön.

  • Av: Boverket
På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: