< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen

Boka 19-22 oktober för en digital vecka om mål 11, Hållbara städer och samhällen! Då samlas vi för att tillsammans skapa omställningskraft för hållbara städer och samhällen, och för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik.

 • Av: Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer

  Idéseminarium om att skapa goda ljudmiljöer med enkla åtgärder

  Den nationella bullersamordningen bjuder in till ett inspirerande idéseminarium om hur vi med enkla åtgärder kan skapa goda ljudmiljöer både vid byggande och i befintliga miljöer.

  • Av: Boverket, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.
   På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
   • Filter: