< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Seminarium: forskning i samverkan – doktorander mellan akademi och praktik

Kommuner och andra samhällsaktörer står inför en omvälvande omställning där vi ska ställa om våra städer och samhällen i en hållbar riktning. Akademi och praktik behöver gemensamt bidra i denna omställning och stärka sina former för samverkan och innovation. Ett av flera sätt att samverka långsiktigt är genom professionsdoktorander. En professionsdoktorand är en forskarstuderande som är anställd och bedriver huvuddelen av sin forskning utanför akademin.

 • Av: Formas

  Seminarium: Hur mobiliserar vi för ett hållbart samhälle?

  Välkommen att medverka i ett unikt seminarium om systeminnovation och missions som metod för att möta svåra samhällsutmaningar. Inspireras av de internationellt ledande forskarna Mariana Mazzucato och Banny Banerjee som delar med sig av metoder för att lösa komplexa utmaningar.

  • Av: Rådet för hållbara städer

   Unikt Publikt! Tillgänglighet + design = sant

   Alla människor ska ha samma rätt till våra publika platser. Vi samäger dem, de tillhör oss alla. Ändå exkluderas många. Varför? I projektet Unikt Publikt har fyra visioner för platser i Göteborg tagits fram, där lösningarna utgår ifrån helt andra normer än de som oftast styr. För visst går det väl att göra platser både tillgängliga, innovativa och vackra? Välkommen på en presentation av fyra designlösningar för tillgängliga stadsmiljöer!

   • Av: ArkDes

    Kunskapslunch: Går trivsel och energieffektivisering hand i hand på aktivitetsbaserade kontor?

    Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Ett forskningsprojekt inom E2B2 har tittat närmare på detta.

    • Av: IQ Samhällsbyggnad
     På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
     • Filter: