Martin Rudberg

Professor innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik vid Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment

Smart Built Environment

Inlägg

Nu kopplar vi upp byggplatserna!

Nu startar projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. I jämförelse med andra branscher kan man konstatera att utvecklingen inom byggbranschen, gällande både produktionsmetoder, tekniker och affärsmodeller, har varit…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad