Eva Schelin

VD på IQ Samhällsbyggnad.

IQ Samhällsbyggnad

Inlägg

Smarta städer kräver smarta och modiga människor

Vad är en smart stad? På den frågan finns det säkert lika många svar som det finns människor. När jag tänker på smarta städer är det samhällen som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Ett smart samhälle måste byggas med både hjärta och hjärna, fort och långsamt - samtidigt!

    För att hantera en föränderlig verklighet på ett hållbart sätt behöver smarta och digitala lösningar genomsyra samhällsbyggnadsprocesen. Förutsättningar måste finnas för att både producera och använda ny kunskap, det skriver Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad. Sverige växer! I år blev vi 10 miljoner invånare som tillsammans lever i ett Sverige i förändring. Våra storstäder växer så…

    • Av: IQ Samhällsbyggnad