Erik Westin

Ordförande i IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott. Erik Westin finns till vardags på Akademiska Hus.

IQ Samhällsbyggnad

Inlägg

Är vi redo för en samhällsomvandling?

Den 20 juni presenterades IQ Samhällsbyggnads idéskrift som har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott. Det är en trend- och normspaning som syftar till att diskutera, inspirera och leda till en större förståelse för utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. I slutet av 2015 publicerade IQ samhällsbyggnad en idéskrift. Den gavs namnet Med sikte på en förändrad…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad