Jenny Lööf

Projektledare, Research Institutes of Sweden, RISE Built Environment

RISE

Inlägg

”Brådskande samhällsutmaningar kräver ett helt annat helhetstänk”

Efter flera års intensivt arbete med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm, avslutas den andra fasen av Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer". Nu är projektets slutrapport – Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling – publicerad. Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

    Det utmanande ordet innovation "Vi har behov av hållbara lösningar som tar ett större grepp kring helheten i samhället"

    Vad är egentligen en innovation eller en innovativ process? Hur kan man använda ett brett innovationsbegrepp för att skapa hållbar stadsutveckling? Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer samlar erfarenheter från innovationsarbetet i sex svenska städer för att skapa både kunskap och samverkan. När våra städer och kommuner ställs inför allt större och mer komplexa…

    • Av: Nationell samverkan Innovationsplattformarna