• Innovation blir till i samskapandeprocesser

    När Nationell Samverkan Innovationsplattformarna besökte Kvalitetsmässan handlade samtalet om organisationskultur, om krockar och om behovet av ett helhetsgrepp. ​Nationell Samverkan Innovationsplattformar (NSIP) är en Vinnova-finansierad satsning som samlar sex innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer i Sverige. I förra veckan samlades alla plattformsledare för ett panelsamtal på Kvalitetsmässan i Göteborg,  en mötesplats för alla som arbetar…