• Grönskan flyttar till stan

  Det pågår en snabb inflyttning till våra städer och för att det ska bli hållbart är trenden nu att bygga tätt. I projektet BiodiverCity har man hittat lösningar för att få in mer grönska mellan husen. – Det handlar om att skapa en grön och attraktiv stad, säger projektledaren Annika Kruuse.
 • En bättre ljudmiljö

  Buller är en bov som skapar stress och ohälsa. I projektet Tysta Offentliga Rum vill man råda bot på det genom att med modern teknik skapa små oaser i våra städer där våra öron får vila.– Vårt koncept kan användas i allt från busshållplatser till parker, säger Magnus Andersson innovationsexpert på företaget IMCG som leder…
 • Hållbart Södertörn

  Ska vi bygga hållbara städer räcker det inte med nya påkostade miljöstadsdelar. Då måste vi hitta modeller för att hållbart rusta upp och förnya bebyggelsen i storstädernas ytterområden.– Det är därför vi skapat Södertörnsmodellen, säger projektledaren Gustav Malm.
 • Åka med strömmen

  Alla behöver ta sig fram, men inte nödvändigtvis med egen bil. I projektet Elmob- och elektrifierad mobilitet skapar man lösningar för en framtid där vi tar oss fram med elfordon vi bara hyr.– Det är ett sätt att skapa hållbara persontransporter, säger projektledaren Ingemar Moen.
 • Renare dagvatten

  Klockan är strax efter nio och regnet öser ner. Folk rusar blöta till skolor och bussar medan regnvattnet fortsätter sin väg via tak, vägar, ledningar, diken och ut i sjöar och vattendrag. På vägen drar det med sig farliga partiklar, tungmetaller, oljespill och annat som sedan ofta orenat rinner ut i våra sjöar och vattendrag.…
 • Gemensamhetsdesign för motstridiga önskemål

  Det är inte ovanligt att medborgarnas första kontakt med ett planerat byggprojekt i deras närhet är färgglada ritningar i lokaltidningen. Där tycks allt vara klart och strax upptäcker några att byggplanerna hotar deras utsikt från balkongen, en hundägare ser att rastgården ryker och sedan dröjer det inte länge förrän projektet är överklagat vilket gör att…
 • Hållbart när det är iskallt

  Delar av Gällivare och Kiruna ska flytta. I projektet Attract arbetar man för att det nya som växer fram ska bli hållbart, attraktivt och arbetet har redan burit frukt.– Som en bieffekt av projektet finns nu världens nordligaste passivhus i Kiruna, säger projektledaren Maria Viklander.
 • Rena vinsten

  För att våra städer ska bli hållbara krävs nya lösningar för avloppsrening. Projektet Den varma och rena staden har tagit fram koncept som både krymper reningsverk och sluter kretslopp.– Dagens reningsverk är helt enkelt inte tillräckligt hållbara, säger projektledaren Markus Paulsson.
 • Smart distribution för en trevligare stad

  Varutransporter till butiker i våra städer är en förutsättning för en levande stad, men innebär också trafik som försämrar miljö och säkerhet för dem som i bor i staden. För att effektivisera den trafiken har man i projektet Samcity tagit fram en affärsmodell för samkörning av varor.
 • Testbädd för stadsbönder

  Det är populärt att odla i våra städer och i projektet Stadsbruk vill man ta det ett steg längre. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor att odla i staden för försäljning. – Det skapar sysselsättning, men också en tryggare och trevligare stad, säger landskapsarkitekten och projektutvecklaren Karin Sunde Persson.