• Bred dialog när ny stadsdel planeras i Limhamn

    Limhamn kan få en ny grön kvartersstad med bostäder och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett skissförslag på en ny stadsdel, som presenterats i en första dialog med fastighetsägare och Limhamnsbor. På Stadsbyggnadskontoret pågår ett arbete med ett planprogram för att börja omvandlingen av Annetorps industriområde. Planen ska ge förutsättningar att skapa ett område med…