Lunds kommun

Anställda på Lunds kommun

Hållbara Lund

Inlägg

Framtidens vattenrening testas i Lund

Text: Ulrika Celin Wedin Ett unikt forskningsprojekt pågår just nu vid Källby reningsverk i Lund. Syftet är att hitta nya lösningar för framtidens effektiva reningsverk som ska kunna rena mer vatten på mindre yta med lägre energiåtgång. Dessutom ska vattnet bli renare än med dagens teknik. Trenden med växande städer pågår över hela världen och…

 • Av: Hållbara Lund

  CITyFiED: Lönsamma modeller för energirenovering

  Foto: Kennet RuonaText: Ulrika Celin Wedin Nu släpps de sista platserna för kommuner som på nära håll vill följa och ta del av lösningarna som tas fram inom EU-projektet CITyFiED. Fokus ligger på att hitta affärsmässigt lönsamma modeller för att rusta upp befintliga bostadsområden med hög energianvändning. Genom tre demosajter - i Sverige, Spanien och…

  • Av: Hållbara Lund

   Skolor belönades för sina energibesparingar

   Foto: Martin OlsonText: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun Energibesparingar på upp till tjugosex procent är resultatet i pilotprojektet Energijaken som under sex månader genomförts i fyra skolor och förskolor i Lunds kommun. I Energijakten har Katedralsskolan, Palettskolan, Nyponbackens förskola och Grynmalargårdens förskola på olika sätt försökt spara energi. Nu är pilotprojektet avslutat och resultaten…

   • Av: Hållbara Lund

    Miljöstrateg från Lund diskuterade energipolitik i riksdagen

    Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun I början av juni samlades ett tjugotal personer i riksdagen för att diskutera Sverige och den europeiska energipolitiken – Energy Union. En av deltagarna var Linda Birkedal, miljöstrateg i Lunds kommun. Bland talarna fanns Nils Vikmång, statssekreterare, Paula Abreu Marques från EU-kommissionen och EU-parlamentariker Claude Turmes, tillika ordförande…

    • Av: Hållbara Lund

     Fullsatt frukostmöte om energieffektivisering i Lund

     Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör Lunds kommun Foto: Elisabeth Stengard, kommunikationskonsult Kraftringen Under rubriken ”Lund tar täten i energieffektivisering av befintliga bostadsområden” bjöd Lunds kommun in till frukostmöte och öppet hus under European Sustainable Energy Week. Eventet, som arrangerades tillsammans med Kraftringen, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och IVL Svenska Miljöinstitutet, lockade över 80 deltagare.…

     • Av: Hållbara Lund

      Skola och studentboende i Lund är solenergifinalister

      Foto: Martin OlsonText: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör Lunds kommun Palettskolan i Lund är en av finalisterna till Skåne Solar Award, ett skånskt pris för årets bästa solenergianläggning. Palettskolan är nominerad för bästa solcellsanläggning och vinnaren kommer att koras på Skånes Energiting den 17 juni. Genom att använda Lunds kommuns Solkarta, som visar hur mycket solinstrålning…

      • Av: Hållbara Lund

       Borgmästaravtalet gör nytta för klimatet

       Örtoftaverket minskar de årliga utsläppen med cirka 40 000 ton CO2Foto: Mads Armgaard, GAB Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun Lund är på god väg att uppfylla sina åtaganden enligt Borgmästaravtalet. Det innebär också att målet att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2020 är nåbart. Lund är en av över 6000 kommuner i…

       • Av: Hållbara Lund

        EU-pengar till energieffektivisering

        Text: Linda Birkedal, miljöstrateg, Lunds kommun Lunds kommun har beviljats 1,5 miljoner kronor för att delta i EU-projektet OptEEmAL. Projektet går ut på att ta fram ett modelleringsverktyg och beslutsstöd för energieffektivisering i byggnader. Lunds kommuns uppgift är att testa och utvärdera hur verktyget fungerar på flera olika byggnadstyper, som skolor, idrottshallar och vårdboenden. –…

        • Av: Hållbara Lund

         Miljöminister Åsa Romson besökte Lund

         Foto: Elisabeth Stengard Förra veckan besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt som pågår i kommunen. Ett av besöken var förlagt till stadsdelen Linero, där Lunds kommun, tillsammans Kraftringen, LKF och IVL just nu deltar i ett stort renoveringsprojekt som ska energieffektivisera två bostadskvarter från 70-talet.…

         • Av: Hållbara Lund

          Nordic Built Cities Arena – Its time to walk the talk!

          Över 200 personer från de nordiska länderna träffades på Nordic Built Cities Arena i Örestad för att diskutera nordiska aspekter på hållbart byggande. Inspirationstalare från alla länderna, inklusive ansvariga ministrar, berättade om hur de vill utveckla de nordiska städerna till att bli mer smarta, hållbara och attraktiva. Lunds kommun deltog i diskussionerna och gav ett…

          • Av: Hållbara Lund

           Hur gör vi framtidens städer mer hållbara med hjälp av restvärme?

           Innovationstävling Tillsammans med ett antal aktörer bjuder Lunds kommun nu in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Två tävlingsområden finns att välja på, ett i Lund och ett i Malmö. I Lund är det stadsdelen Brunnshög och restvärme från de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS som står i…

           • Av: Hållbara Lund

            Spårväg Lund C-ESS närmare byggstart

            Lund kan bli den första staden i Sverige som får ett helt nytt spårvägssystem. Spårvagnar ska mestadels gå på en öppen gräsbeklädd bana och inte blandas med övrig trafik. Visionsbild LTH-parken: Lunds kommun och Metro arkitekter. I förra veckan fick Lunds kommun ett positivt besked om att Trafikverket kommer att föreslå regeringen att medfinansiera spårvägen…

            • Av: Hållbara Lund

             Lundametod testades på internationellt möte i Turkiet

             Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun Foto: Markus Paulsson I mars deltog Lunds kommun i ett internationellt möte i Soma i Turkiet. Mötet arrangerades inom ramen för EU-projektet Cityfied där Lund är en av tre demosajter. Vid mötet testades en metod som utarbetats i Lund för att identifiera icke-tekniska hinder för energieffektiv renovering. EU-projektet…

             • Av: Hållbara Lund

              Det ska vara lätt och lustfyllt att leva hållbart!

              Lund är en av elva städer som Sweden Green Building Council (SGBC) besöker under våren. SGBC arbetar fram ett nytt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling och landsturnén gör det möjligt att testa certifieringssystemet utifrån olika lokala perspektiv. Tillsammans med Lunds kommun bjöds det in till en workshopdag där kommuner, akademin och branschen samlades för lyfta lokala…

              • Av: Hållbara Lund

               Lundaskolor jagar energi

               Just nu pågår Energijakten – ett pilotprojekt där fyra skolor och förskolor i Lunds kommun på olika sätt försöker spara energi under sex månader. Såväl elever som lärare, vaktmästare och kökspersonal har engagerats och halvtidsuppföljning visar på goda resultat. Det är Lundafastigheter som tillsammans med Lunds kommuns Strategiska utvecklingsavdelning genomför projektet och målet är att…

               • Av: Hållbara Lund

                Innovationsplattform använder Lund som testbed

                Trivector System har tagit fram en ny skylt för visning av realtidsinformation för kollektivtrafiken. Innovationsplattformen Future by Lund hjälpte till att hitta en plats där skylten kunde testas, vilket nu har resulterat i att en testplats realiseras! Trivector har under flera år utvecklat NBS14B, den första batteridrivna TFT-skylten i sitt slag som laddas med väderskyddets…

                • Av: Hållbara Lund

                 Lund är Årets Fairtrade City

                 Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun Foto: Cecilia Åkesson Måndagen den 16 mars tillkännagavs att Lund utsetts till Årets Fairtrade City, en utmärkelse som delas ut av organisationen Fairtrade Sverige. Lund får priset för sitt ambitiösa och strategiska arbete som lett till en stadigt ökande etisk konsumtion. Utifrån en samlad bedömning av samtliga 66…

                 • Av: Hållbara Lund

                  Moderna lösningar i historisk miljö

                  I Lund har Statens fastighetsverk, med stöd från Delegationen för hållbara städer, provat ett helt nytt arbetssätt för att energieffektivisera de historiskt unika byggnaderna i Lundagård. Resultatet är ökat samarbete med hyresgäster, kreativa lösningar och minskad energianvändning. Lundagård är universitetets och stadens kärna med flera kända byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Att arbeta med energieffektiviseringar…

                  • Av: Hållbara Lund

                   Minskande biltrafik i Lund

                   Trots en stadig befolkningstillväxt minskar biltrafiken i Lunds kommun för tredje året i rad och siffrorna är nu lägre än de var 2004. Under 2014 minskade biltrafiken med sex procent och det är tredje året i rad med sjunkande siffror. De senaste tio åren har antalet invånare ökat med 13 %, men biltrafiken är trots…

                   • Av: Hållbara Lund

                    Lunds stadsbyggnadspris 2014

                    Lund bygger nytt för en hållbar framtid. Vid kommunfullmäktiges möte den 18 december delades årets stadsbyggnadspris ut. Stadsbyggnadspriset tilldelades arkitekterna Mats White och Jakob Peetre på Jais Arkitekter för gestaltningen av LUX, Lunds universitets nya humanist- och teologcentrum. De mottog priset i samband med kommunfullmäktiges i Lund sammanträde den 18 december. Priset har delats ut…

                    • Av: Hållbara Lund

                     Förskola testar Nobelpristagarnas upptäckt

                     Dagens utdelning av Nobelpriset i fysik riktar ljuset mot en förskola i Lund. Kopplingen är ett samarbete med Lunds universitet. På Regnbågens förskola har den moderna LED-tekniken testats i stor skala. Serviceförvaltningen på kommunen har i samverkan med Lunds universitet tagit fram smarta belysningslösningar för förskola och skola. Arbetet har skett som en del av…

                     • Av: Hållbara Lund

                      Bli följarkommun till CITyFiED

                      Lund är en av deltagarna i EU-projektet Cityfied, som ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp. Nu bjuds fler svenska städer och kommuner in att följa projektet på nära håll och regelbundet ta del av lösningarna som tas fram. Projektet ska demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i befintliga…

                      • Av: Hållbara Lund

                       Kompakt framtidsboende i Lund

                       I november stod Sveriges mest kompakta studentboende redo för inflyttning. En boendeyta på tio kvadratmeter per person ger både miljövinster och låg hyra. På en parkeringsplats vid Kämnärsrätten i norra Lund har AF Bostäder byggt ett experimentboende som utmanar rådande byggnormer, och som kan komma att bli en förebild för framtidens smarta och hållbara bostäder…

                       • Av: Hållbara Lund

                        Konferens om hållbar stadsutveckling

                        Under rubriken "Kunskapsstråket visar vägen – så skapar vi framtidens hållbara Lund" träffades ett sjuttiotal personer – arkitekter, forskare, planerare och många fler – för att ta del av alla hållbara satsningar som gjorts och samtala kring den framtida utvecklingen i stråket. Kunskapsstråket förbinder Lunds centrum med den nya stadsdelen Brunnshög via Skånes universitetssjukhus, Lunds…

                        • Av: Hållbara Lund

                         Kristallen nominerat till Kasper Salin-priset

                         Foto: Adam Mørk Kommunhuset Kristallen i Lund har nominerats till det prestigefulla Kasper Salin-priset, som går till ett byggnadsverk "av hög arkitektonisk klass". Den 28 november är det dags för Arkitekturgalan, som ordnas av Sveriges Arkitekter. Då ska landets bästa byggnadsverk koras och Kristallen har chansen att vinna Kasper Salin-priset. Så sent som 2012 fick…

                         • Av: Hållbara Lund