Monica Sand

Konstnär och filosofie doktor i arkitektur

Sedan 2011 driver Monica ett konstnärligt forskningsprojekt om resonans på Arkitektur- och designcentrum (ArkDes). Hur svarar rum och platser? Vilka rytmer och röster ges stöd? I konstnärliga kollektiva interventioner, i lekfulla experiment och lustfyllda infall förstärks och omformas för en kort stund förhållandet mellan rum och den mänskliga kroppens sinnen och uttrycksförmåga.

ArkDes

Inlägg

Begravningsplatsen – en resurs för ett hållbart samhälle

Begravningsplatser är lågt prioriterade i vårt samhälle, trots att de är gröna kulturarv och mötesplatser, skriver landskapsarkitekt Monica Sandberg. Det talas om holistiska angreppssätt och social hållbarhet, att stadsplaneringen kan skapa samband och sammanhang. Att grönskan i staden ger positiva hälsoeffekter både fysiskt och mentalt. Kulturarvet lyfts som en resurs för att förbättra livskvalitet och…

 • Av: Movium

  Tillfällig arkitektur. Vad är frågan? Krönika av Monica Sand

  Konst, arkitektur, design och samhälls(an)svar. Under några dagar i början av mars i år besökte jag tre av Londons muséer: Tate Modern, det nya Design Museum och Victoria & Albert Museum, medan jag funderade över den roll som konst, arkitektur och design har i en samtid präglad av snabba förändringar och kriser. I London, liksom…

  • Av: Monica Sand

   Tillfällig arkitektur. Vad är frågan? Krönika av Monica Sand

   Konst, arkitektur, design och samhälls(an)svar. Under några dagar i början av mars i år besökte jag tre av Londons muséer: Tate Modern, det nya Design Museum och Victoria & Albert Museum, medan jag funderade över den roll som konst, arkitektur och design har i en samtid präglad av snabba förändringar och kriser. I London, liksom…

   • Av: ArkDes

    Medborgare på Medborgarplatsen

    Ofta talar vi om det offentliga rummet i abstrakta termer; det är där debatt, demokratiska rättigheter och yttrandefrihet kan utövas vilket ofta underförstått betyder olika former av media. Om vi däremot förstår det offentliga rummet som ett materiellt rum måste vi förstå det som en utsträckning med rumsliga dimensioner, byggda anläggningar, mänskliga aktiviteter, ljud och…

    • Av: Arkitektur- och designcentrum

     Eftertankens rytm

     blunda lyssna ståvad rör sig vem talar häreftertankens rytm Genomförande: Omgivna av hus och byggnadsarbete på Plankans innergård fick deltagarna i uppgift att stanna, blunda, lyssna och beskriva. Idé: Monica Sand, konstnär/forskare, Arkitektur- och designcentrum Plats: Innergården Plankan, Hornsgatan 134-140 Datum/tid på dagen: 10 april 2013 efter lunch Väderlek: soligt, kyligt, lite vind Antal deltagare:…

     • Av: Arkitektur- och designcentrum

      Poetisk picknick

      rytmisk rörelse röster som stigande sjunkerhåller staden oss Beskrivning: Vi läser och skapar urbana dikter under en picknick Idégivare: alla Plats: Järnvägsparken, Stockholm Tidpunkt: 11 april omkring kl 12 Väderlek: kyligt, soligt, ca 5+ Utrustning: filtar, vatten, picknickmat Inspelningsteknik: en mikrofon och bandspelare i mitten Antal: 6 personer LUR-INSLAG 3

      • Av: LUR