• En Bättre Sits och Sverigeförhandlingen

    För någon vecka sedan blev Mälardalsrådet inbjudna att tala på SKL:s seminarium om Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen, som nu pågår, arbetar med planering och finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och finansiera samt påverka utbyggnaden. I uppdraget ingår också att…
  • Byggasjälvprojekt i Amsterdam

    I slutet på februari smygstartade projektet Experiment Stockholm på Färgfabriken i Stockholm med två symposium med temat Varierad stad. Under symposierna presenterades två exempel från Amsterdam med omnejd på tänkvärda och innovativa stadsutvecklingsprojekt. Almere Homeruskwartier – självbygge på havsbotten Från Almere, Nederländerna berättade Jacqueline Tellinga, översikstplanerare, om Almere Homeruskwartier. Almere är en ny stad från…