• Samarbete för en smart och hållbar storstadsregion

    I november förra året reste en mindre delegation från Stockholm-Mälarregionen till München för att medverka på en internationell konferens om smarta och hållbara städer. För att ta tillvara på den nya kunskap och reflektioner vi gjorde under resan bjöd Mälardalsrådet in till lunchseminarium på Norra Djurgårdsstaden Innovation, där tog vi avstamp i de internationella erfarenheterna…
  • En bättre sits – för nästan 4 miljoner invånare

    Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – Vi är sju län med närmare 4 miljoner invånare. Tillsammans arbetar vi sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En Bättre Sits”. Här samlas politiker, tjänstemän och näringsliv i ett omfattande nätverk för att utveckla det storregionala samarbetet med målet om en sammanhållen…
  • Tot ziens Amsterdam!

    Våren 2016 arrangerar vi en benchmarkingresa till Amsterdam och Utrecht. Förra veckan satte vi oss därför på flyget och åkte ner för att träffa kommande samarbetspartners, och för att upptäcka och ta reda på mer om städerna och kringliggande region. Så, vad gör denna region framgångsrik egentligen? Amsterdam och Utrecht är kända för att vara…