• Inne i centrum slingrar sig spårvägen fram längs vägen där den delar utrymme med bussar och fotgängare. I och med att vagnen är moduluppbyggd går den att förlänga om och när behov uppstår av mer kapacitet.

  I Nottingham byter man från bil till kollektivt

  En spårvägsstad i England

  Att få människor att välja kollektivtrafik framför bil kräver stora åtgärder. Bland annat handlar det om att skapa ekonomiska och praktiska incitament. Hans Cruse på Spårvagnsstäderna skriver om hur Nottingham har valt att lösa sina kollektivtrafikrelaterade utmaningar. Storbritannien som spårvägsland är inte särskilt stort eller känt i jämförelse med länder som Frankrike och Tyskland. Därför är…
 • Bilden ovan visar en av de mest central hållplatserna i systemet. Här möts spårvagnarna efter att i stor lutning färdats upp på en enkelspårig sträcka. Eftersom det är en av de mest centrala hållplatserna har också extra energi lagts på att låta den sticka ut lite extra. Under torget finns en parkeringsplats. Bild: Hans Cruse

  Att bygga infrastruktur är att bygga stad – Angers, Frankrike

  Runt om i Europa finns många exempel på hur spårväg har integrerats i den befintliga stadsbebyggelsen. Inte sällan används spårvägen inte bara som ett sätt att transportera människor, utan också som ett verktyg i stadsförnyelsen och som ett sätt att minska biltrafiken i städer. I det här och kommande inlägg vill vi belysa några särskilt…