Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

Boverket är en aktiv aktör på nationell nivå i det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet. Nu bjuder myndigheten in till en hel dag med föreläsningar och diskussioner om hur vi skapar förutsättningar för att husen, rummen mellan husen, städerna och samhällena i Sverige ska vara hållbara. Tid: 8-17 Kostnad: 1900 kr inkl. moms. Mer information och anmälan…

  • Av: Boverket

Grönt ljus 2030

Trafikverket arrangerar Sveriges första resultatkonferens för transportsektorns klimatmål – till år 2030 ska utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent, jämfört med år 2010. Under dagen presenterar näringsliv och offentlig sektor lösningar som fler kan tillämpa, och som ger stor klimatnytta i närtid. På så sätt ökar vi takten och når ett fast grönt ljus för klimatmålet 2030.

  • Av: Trafikverket

Utlysningsseminarium: Hitta finansiering till ditt innovationsprojekt!

Välkommen på seminarium med Smart Built Environment och InfraSweden2030. Här berättar vi om hur du får finansiering för ditt projekt, bjuder på inspiration och arrangerar workshop med matchmaking.

  • Av: Smart Built Environment och InfraSweden2030

Workshop: Goda exempel för en ökad andel kollektivtrafik

K2, Lunds universitet och VTI ordnar en gemensam halvdagsworkshop kring goda exempel för en ökad kollektivtrafik i regioner och kommuner. Under workshopen presenterar vi resultat från forskningsprojektet ”Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken”, där vi bland annat har jämfört hur man har jobbat med kollektivtrafik i sex av de regioner i Sverige där kollektivtrafiken ökat mest under de senaste 10 åren (Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Uppsala, Västmanland och Västerbotten).

  • Av: K2

Utlysningsseminarium: Hitta finansiering till ditt innovationsprojekt!

Välkommen på seminarium med Smart Built Environment och InfraSweden2030. Här berättar vi om hur du får finansiering för ditt projekt, bjuder på inspiration och arrangerar workshop med matchmaking.

  • Av: Smart Built Environment och InfraSweden2030

Utlysningsseminarium: Hitta finansiering till ditt innovationsprojekt!

Välkommen på seminarium med Smart Built Environment och InfraSweden2030. Här berättar vi om hur du får finansiering för ditt projekt, bjuder på inspiration och arrangerar workshop med matchmaking.

  • Av: Smart Built Environment och InfraSweden2030

Idémöte inför kommande utlysning om energieffektivisering

Dela med er av era idéer, kunskap och erfarenheter på ett idémöte inför Nationella regionalfondsprogrammets kommande utlysning om energieffektivisering i små och medelstora företag. Offentliga och privata aktörer är välkomna! Tid: Kl. 10–12.30. Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm. Alternativt via länk. Anmälan (senast 2 oktober). Dela med er av värdefulla kunskap om företags behov av…

  • Av: Tillväxtverket

Samhällsbyggnadsdagarna 2019: Framtidens boende

Här kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. Mer information och biljetter Samhällsbyggnadsdagarna är Sveriges event där du som arbetar med stadsplanering, miljö och…

  • Av: Hållbar Stad