Digitala cykelfrukostar

Välkommen att delta i en serie digitala cykelfrukostar! Som en anpassning till rådande samhällssituation och till följd av Covid-19 erbjuder vi inom projektet Cykelsamverkan Sörmland en serie digitala cykelfrukostar. Passa på att lära dig mer om cykling och hälsa samtidigt som du tränar på digitala möten och bibehåller det sociala nätverkandet i dessa tider. De…

  • Av: Energikontoret Mälardalen

    Webbinarieserie om hållbarhet i planprocessen del 2

    Missa inte den andra delen i vår webbinarie-serie som även den hålls av Elisabetta Troglio och Ilona Stehn. Barnkonventionen – som är lag från och med i år – kräver att barnets bästa ska beaktas och ana­lyseras i alla beslut som berör barn. Därför är det viktigt att vi i planeringsarbetet uppmärksammar dessa frågor och på ett tydligt sätt redovisar hur barnperspektivet har beaktats.

    • Av: Ekologigruppen