Idémöte inför kommande utlysning om energieffektivisering

Dela med er av era idéer, kunskap och erfarenheter på ett idémöte inför Nationella regionalfondsprogrammets kommande utlysning om energieffektivisering i små och medelstora företag. Offentliga och privata aktörer är välkomna! Tid: Kl. 10–12.30. Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm. Alternativt via länk. Anmälan (senast 2 oktober). Dela med er av värdefulla kunskap om företags behov av…

  • Av: Tillväxtverket

Samhällsbyggnadsdagarna 2019: Framtidens boende

Här kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. Mer information och biljetter Samhällsbyggnadsdagarna är Sveriges event där du som arbetar med stadsplanering, miljö och…

  • Av: Hållbar Stad

Urban Lunch-time: Innovation och stadsutveckling

Vid detta Urban Lunch-time presenteras antologin Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun, och redaktörerna och författarna diskuterar innehållet tillsammans med praktiker. Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap Anmälan Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som vägen…

  • Av: Mistra Urban Futures

Innovationskapacitet och digitalisering i stadsutveckling - vad händer inom staden

Seminariet "Innovationskapacitet och digitalisering i stadsutveckling - vad händer inom staden" har fokus på kommuners roll för att främja innovation, vilka former av innovation som finns och hur staden främjar digitalisering. Seminariet innehåller också presentationer av projekt och plattformar inom staden som arbetar med digitalisering på olika sätt för att främja hållbar stadsutveckling. TID: Kl.…

  • Av: Hållbar Stad

Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

Det är brist på bostäder i många kommuner och det behövs ett tillskott av bostäder även på orter där investeringsviljan är låg eller obefintlig. Samtidigt har många människor begränsade möjligheter att efterfråga konventionellt byggda bostäder. Att bredda samverkan mellan olika aktörer och släppa fram nya, inkluderande projektformer såsom modernt självbyggeri och byggemenskaper kan vara ett…

  • Av: Mistra Urban Futures

International Transdisciplinarity Conference 2019 - Joining Forces for Change

Our societies are facing critical points in their development, where large challenges are becoming increasingly difficult to handle. Numerous conflicts and complexities are surfacing – to which we can see societies responding with fragmentation, intolerance and exclusion. Date: 10-13 September 2019 Location: Gothenburg, Sweden More information and registration: www.transdisciplinarity.ch/itd2019 One way to address such developments…

  • Av: Mistra Urban Futures

Rapportsläpp: Vem ska göra jobbet? Två undersökningar om arkitektens roll och inverkan

Arkitekter har haft stor inverkan på utformningen och utveckling av våra samhällen. Men hur ser arkitektens roll ut idag? Välkommen till en presentation av två rapporter där arkitektkontorens möjligheter och utmaningar ligger i fokus. Vad upplever arkitektkontoren? Vilka nya affärsmodeller gynnar praktiken? Undersökningarna har formulerats av ArkDes och syftar till att stärka arkitektens roll inom…

  • Av: ArkDes

Workshop: Ta chansen att tycka till om nästa forskningspolitiska proposition

Forsknings- och innovationsfrågorna behandlas vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. IQ Samhällsbyggnad samordnar för tredje gången ett sektorsgemensamt inspel till den proposition som förväntas komma hösten 2020. Tid: kl 13.00-16.30 Mer information och anmälan till workshopen Att lämna inspel till propositionerna är ett bra tillfälle att lyfta fram vad sektorn…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

Almedalen 2019: Rådet för hållbara städer – möjligheter för hållbar stadsutveckling

Helhetssyn var nyckelordet när Regeringen bildade Rådet för hållbara städer, där 13 statliga myndigheter har uppdraget att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Vad krävs på kort och lång sikt för att kommuner ska kunna utvecklas till gröna och trygga städer, där människor möts och innovationer skapas? Välkommen på paneldiskussion! TID: Kl. 13.00 – 13.45 Människan…

  • Av: Rådet för Hållbara städer

Almedalen 2019: ”Social washing” – eller förändring på riktigt?

Hur skapar vi ett mer socialt hållbart samhälle? Vad kan det innebära och går det ens att åstadkomma? Mål och regler finns, men vi behöver testa metoder och arbetssätt som ger mer rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner. Tid: 11.45-12.30 Mer information om evenemanget Kan man verkligen planera ett samhälle till att bli mer…

  • Av: Mistra Urban Futures