• C/O City har blivit en medlemsförening! 

    Projektet C/O City är avslutat men resultaten och lärdomarna drivs vidare av en ideell förening. Syftet med föreningen är att uppmärksamma och belysa värdet av urbana ekosystemtjänster och bidra till ökad kunskap inom samhällsbyggnadssektorn. Det långsiktiga målet är att ekosystemtjänster blir en naturlig och integrerad del av planeringen i allt samhällsbyggande. Föreningen heter C/O City. Föreningen…