• C/O City har blivit en medlemsförening! 

  Projektet C/O City är avslutat men resultaten och lärdomarna drivs vidare av en ideell förening. Syftet med föreningen är att uppmärksamma och belysa värdet av urbana ekosystemtjänster och bidra till ökad kunskap inom samhällsbyggnadssektorn. Det långsiktiga målet är att ekosystemtjänster blir en naturlig och integrerad del av planeringen i allt samhällsbyggande. Föreningen heter C/O City. Föreningen…
 • Ny kunskap om fukt och brand visar vägen för gröna klimatskal

  Det finns ett ökat intresse bland byggaktörer och fastighetsägare i hela Sverige att bygga och förvalta byggnader som har gröna ytor på tak och även väggar. Med det ökande intresset ökar behovet av att bygga kunskap kring de gröna klimatskalens inverkan på bl a fukt- och temperaturförhållanden i konstruktioner, energianvändning och inte minst brandkrav för…
 • Nytt verktyg bidrar till grönare stadsmiljöer

  Inom projekt C/O City har man arbetat fram ett helt nytt verktyg som ska underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för allmän platsmark, och förkortas GYF AP. Verktyget kan till exempel användas för att skapa samsyn och öka kunskapen om ekosystemtjänster, utvärdera olika förslag ur ett ekosystemperspektiv, skapa robusta urbana ekosystemen som…
 • Ekosystemtjänster i stadsplanering – inspiration och praktiska tips

  Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. Projektet C/O City har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och lyfta fram ekologiska, social och ekonomiska värden som naturen tillför staden. Här kan du ladda…
 • Grönstruktur –  från passivt pynt till en aktiv komponent i stadsplaneringen.

  Christinas Wikberger, projektledare för C/O City, presenterar projektet som startade redan 2011 och formaliserades med en beviljad Vinnovaansökan 2012. Under åren har flera viktiga milstolpar passerats och tongivande aktörer som Naturvårdsverket och Boverket har nu ekosystemtjänster på sin agenda. C/O Citys arbete tar avstamp i utmaningar som urbanisering, klimatförändringar och försämrade ekosystem. Målet med projektet…
 • Gröna lösningar och mångfunktionella ytor

  Staffan Lorentz och Joakim Tiséus på konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

  Staffan Lorentz, Stockholms stad och projektchef för Norra Djurgårdsstaden och Joakim Tiséus, avdelningschef för Samhällsutveckling på Vinnova var två av huvudtalarna vid konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Staffan berättade om strategin Låt naturen göra jobbet som ska bidra till att stadsdelen blir grönskande och att utomhusmiljön är klimatanpassad. Strategin bygger på fyra principer; mångfunktionella…
 • Stort intresse för konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”

  Runt 300 personer fyllde plenum när miljöminister Karolina Skog inledningstalade och invigde konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer”. Under dagen presenterades resultat, verktyg och  mångfunktionella lösningar som möjliggör ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Konferensen arrangerades av parterna inom C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova.
 • Brandskydd och gröna taklösningar

  Under hösten 2017 har C/O City arrangerat flera frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand samt värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi att publicera filmerna av dessa presentationer.
 • Gröna takhandboken – en vägledning och handbok

   Under hösten 2017 har C/O City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer vi kommer att publicera ett urval  av de filmade presentationerna. Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som…
 • "Vår tids stora möjlighet att skapa hållbara, resilienta och attraktiva städer"

  5 snabba frågor till Christina Wikberger

  17 november arrangerar parterna inom C/O City tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket konferensen Gröna lösningar skapar levande städer. Miljöminister Karolina Skog inleder konferensen och talar om regeringens storsatsning på ekosystemtjänster som en viktig del för att bygga hållbara städer. Här berättar Christina Wikberger, projektledare för C/O City om konferensen.