IQ Samhällsbyggnad

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Lunds kommun

Mistra Urban Futures

Nationell samverkan Innovationsplattformarna

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Naturskoleföreningen

Riksantikvarieämbetet

Situation Sthlm

Spårvagnsstäderna

Coronapandemins påverkan på Malmöbors resvanor

En enkätstudie av Malmöbors resvanor under pandemin bekräftar att färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare. Studien visar också att kvinnor och de som bor i områden med lägre medelinkomst i mindre utsträckning har möjlighet att arbeta hemifrån än andra och att denna skillnad ökat under pandemin.

 • Av: En blogg om klimatanpassning

  Soltänk i planeringen av hållbara kvarter

  I den framtida staden ses solen som en självklar energikälla. För att ta tillvara på solens energi i en stad är byggnaderna centrala, men även torg, parker och uteplatser blir viktiga platser för att använda solenergin. Sverige deltar i ett internationellt forskningsprojekt för att öka kunskapen kring planering av solenergi i stadsdelar och kvarter. I projektet ingår även att ta fram förbättrade metoder och rutiner för solenergiplanering, som kan underlätta för berörda aktörer.

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

   Vallfartsvisten välkomnar vandrare

   Vi människor är evolutionärt stöpta för att vandra. Att förflytta sig till fots är både fysiskt och psykiskt hälsofrämjande. Kan mer komfortabla Vallfartsvisten längs vandringslederna runt våra städer vara ett sätt att få fler att bege sig ut i naturen och på så sätt motverka vår tids hälsovådliga inomhussittande?

   • Av: Urbio

    Attraktiva livsmiljöer är robusta och resilienta

    Det behövs satsningar på robusthet i samhällsbyggnadsfrågorna, något som ibland förstås som synonymt med resiliens och motståndskraft i klimatfrågorna, men som har med fler saker att göra än så. Mitt i Corona-krisen är dessa frågor mer aktuella än någonsin, inte minst ut ett europeiskt perspektiv.

    • Av: IQ Samhällsbyggnad

     Myndigheter är igång med klimatanpassningen

     Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar vi nu, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete.

     • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

      Från flygfält till Karmapark

      Kan en plats ha ett samvete? Post-corona kommer det finnas ett momentum i samhället att ta itu med klimatkrisen på allvar. Bromma flygplats med dess skyhöga nettoutsläpp av växthusgaser måste omvandlas, från en transitzon för sunkigt weekendflygande till ett resmål i sig självt sjudande av liv. Här kan en symbolladdad omställning ta plats som bygger en framtid på god karma via återbruk, kolsänkor, lokala kretslopp och hemester – helt enkelt en Karmapark!

      • Av: Urbio

       Ny film ska inspirera till klimatanpassning

       Nästan alla påverkas vi av ett klimat i förändring. Men hur går det med anpassningsarbetet? Känns det svårt och stort? Nu har vi på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning gjort en ny film som riktar sig till medarbetare och beslutsfattare i kommuner, eller andra typer av organisationer. Filmen visar flera exempel på hur man kan hitta lösningar.

       • Av: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

        Vad behöver våra städer i kristider?

        Ålderskriser, relationskriser och samhällskriser har några gemensamma nämnare. De är aldrig välkomna när de knackar på dörren, de är smärtsamma att ta sig igenom och på den snåriga vägen genom blottas såväl styrkor som svagheter. I bästa fall kommer vi ut klokare på andra sidan – med nya insikter, bättre självkännedom och med en skarp påminnelse om vad som är allra viktigast för oss.

        • Av: Ekologigruppen