• Foto: Nynäshamns Naturskola

  Staket skapar ingen trygghet för barnen

  Vad innebär ordet "trygg" när vi talar om barns utemiljöer? Hur skapas en säker skolgård som fortfarande känns inspirerande och lekfull? Skolgårdsutvecklarna Torbjörn Wrange och Emma Crawley menar att vi måste se bortom EU-standard och börja fokusera på barnens egen riskbedömning. Men då krävs kunskap och kommunikation. Utemiljön vid förskola och skola är två av de platser…
 • Kan förskolegården utgöra en ”spridningsö"?

  På många förskolegårdar odlas bär, grönsaker och blommor i rabatter eller pallkragar. Odling är oftast en av flera utomhuspedagogiska aktiviteter. Om odlingarna ses utifrån ett grönstrukturperspektiv, skulle förskolegårdarna kunna utgöra ”spridningsöar” för växter och djur. Med en medveten planering av växtinnehållet t.ex. insektspollinerande arter kan varje förskolegård vara en viktig plats för upprättandet av spridningskorridor…
 • Nationalstadsparken – klassrum för blivande lärare

  Många studenter som går lärarprogrammen saknar förankring till platsen runt universitetet där de spenderar mycket av sin studietid. Ofta blir de förvånade och positivt överraskade när de får uppleva den variation och det utbud som finns av olika naturtyper och intressanta platser i universitetets direkta närhet. Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet är sedan ett par år…
 • Regionalt perspektiv på gröna lärmiljöer

  Urbaniseringen har ökat till Sveriges storstadsregioner. Det har medfört att närheten till grönområden i staden blivit en allt viktigare aspekt i människors vardag. I arbetet mot en hållbar stadsutveckling krävs ökad förståelse för ekologiska processer och miljöetisk medvetenhet hos invånarna. För att kunna uppnå detta behöver elevernas behov av gröna lärmiljöer uppmärksammas i fysisk planering.…
 • Rörelse och lärande

  Nynäshamns Naturskola drev projektet SPRING 2008 till 2011. P:et i SPRING står för pedagogik och R:et för rörelse. Utgångspunkten i projektet var att vegetation på gården ger skugga och per automatik också rörelse. Det hade bevisats i forskningsstudien SCAMPER några år tidigare. Fysisk aktivitet har den goda egenskapen att bidra till bättre koncentrationsförmåga som i…
 • Klara färdiga spring!

  Några barn springer i full fart ned för kullen, ett av barnen slänger sig och rullar en bit, skrattar så hen kiknar. De andra följer efter; upp och ner för kullen. Efter en stund stannar de upp vid lite högt gräs i närheten av insektsrabatten för att de fått syn på en fjäril. – Åh,…
 • Gröna lärmiljöer i staden

  Idag bedrivs undervisning utomhus på många varierande platser. Pedagoger vill ha bra platser i närområdet som kan stödja elevernas lärande och deras förståelse för kursinnehållet. Då väljer de platser/lärmiljöer efter flera faktorer exempelvis att platsen har ett natur- och landskapsinnehåll, en utformning och gestaltning samt är tillgänglig. Bra platser för undervisning behöver säkerställas av stadsplanerarna…