Pelle Envall

Pelle Envall är VD på Trafikutredningsbyrån AB och doktor i trafikplanering. Genom Innovativ Parkering och tidigare forskning har Trafikutredningsbyrån på flera sätt medverkat i arbetet med att ta fram en bättre process för parkeringsutredningar för stadsbyggande och nya bostäder i Sverige.

www.trafikutredningsbyran.se

Trafikutredningsbyrån

Inlägg

Ökad cykling i Stockholm till 2030 – en fråga om prioritering och status

Ska man arbeta med att styra infrastruktur, incitament, regler och normer för att gynna cykel  – eller ska man stödja cykling för sig, utan att påverka förutsättningarna för exempelvis biltrafik? Det är en fråga och skiljelinje som trädde fram i den intervjustudie som gjordes i samband med forskningsprojektet ”Stockholmstrafiken – från 5 till 20 %…

  • Av: Trafikutredningsbyrån

    Mer mobilitet och mindre asfalt ger fler bostäder

    Kravet på att alla bostäder ska ha en parkeringsplats begränsar bostadsbyggandet och höjer hyrorna. Projektet Innovativ Parkering undersöker möjligheterna till ett mer flexibelt stadsbyggande. Ställ krav på mobilitet snarare än på asfalt och parkeringar, menar Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån AB och doktor i trafikplanering. Idag är det olönsamt att bygga bostäder på många ytor i…

    • Av: Trafikutredningsbyrån