Anna Sofie Persson

Anna Sofie Persson är Fil.Dr i Zooekologi och arbetar som ekolog på Ekologigruppen och på Malmö Stad. Hon disputerade vid Lunds Universitet år 2011 och har tidigare utarbetat en rapport kring urban biologisk mångfald för Utmaning Hållbart Lund, Lunds Kommun.

Ekologigruppen

Inlägg

”Det bidde bara en tumme” Slaget om den täta och gröna staden

Förtätning av städer och tätorter är numera en förhärskande utvecklingsstrategi i hela landet. Den motiveras av flera fördelar: från möjligheten att spara jordbruksmark och natur, till sociala fördelar av att bygga om ensidiga områden till blandade stadsdelar och bättre utnyttja kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt uppstår ofta konflikter där det täta stadsbyggandet och urban grönska ställs mot…

 • Av: Ekologigruppen

  Björntjänst eller ekosystemtjänst?

  Att ta hänsyn till, skydda, gynna eller försöka skapa ekosystemtjänster börjar idag bli en del av hållbart stadsbyggande. Den statliga utredningen om att Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) har angett tonen med målet att ekosystemtjänster senast år 2018 ska beaktas vid strategiska beslut och planering. Det är alltså full fart framåt som gäller för…

  • Av: Ekologigruppen

   Vad ska vi ha biologisk mångfald till?

   Tre olika arter av humlor som pollinerar äppelblommor Det talas allt mer om att bygga ekologiskt hållbara städer med fungerande ekosystemtjänster. Kommuner tar fram grönplaner och formulerar generella målsättningar om att gynna biologisk mångfald. Men vad består denna mångfald egentligen av, varför behövs den och på vilket sätt bidrar den till ekologisk hållbarhet? Denna koppling…

   • Av: Ekologigruppen