Anna Malmer

Folkhälsovetare, projektledare och dansare

Staden är Din

Inlägg

Segregationen skär genom allt men inte våra drömmar

Det handlar om att omfördela makten och om att skapa rättvisa städer där alla har tillgång till lika mycket. Segregationen och den strukturella rasismen är ett folkhälsoproblem som allt för ofta pekar ut förorten, skriver Anna Malmer. Hon är en del av kollektivet Staden är Din som med hjälp av hiphopkulturen vill förändra segregationsmönster i Göteborg.

  • Av: Staden är Din