• Delningsekonomi är något som vi alltid hållit på med, men nu börjar intresset även växa sig stort även bland stadsutvecklare. Hur utvecklar vi våra städer till att främja en delningsekonomi som möjliggör en hållbar livsstil? Illustration: Sharing City Göteborg

  Delningsekonomin är här – på gott och ont

  Att dela på saker är mänskligt och det kan utan tvivel göra oss mer resurseffektiva och hållbara. Detta är en av flera anledningar till att intresset för delningsekonomin nu ökar på en global skala. Men allt som oftast är vi inte beredda på delningsekonomins konsekvenser och det kan då leda till obehagliga, kanske till och…
 • Det är i den täta innerstaden med dess mötesplatser, myller och mångfald som den attraktiva och hållbara staden ska växa fram. Här Bryggan på Eriksberg. Foto: Hans Wretling

  Målkonflikter – nödvändiga för stadens utveckling

  Städer ska vara tillväxtmotorer, locka till sig kapital och människor, och planeras så att de minskar samhällets miljöpåverkan. Samtidigt ska de minska segregation och spänningar i samhället. Det är en ekvation som inte går ihop, men den goda nyheten är att de målkonflikter som uppstår, ger nödvändig utveckling. Idag tänker vi oss att den täta…
 • Entrén till Volvo Ocean Race visar på möjligheter med elektrifierade fordon i den täta gröna staden. Foto: Volvo

  Elektrifierade fordon är en möjlighet för den hållbara staden

  Utvecklingen av både lätta och tunga elfordon sker i oerhört snabb takt. Det är inte längre en fråga om merparten av våra fordon kommer vara eldrivna, utan snarare när. Detta måste vi bära med oss i stadsutvecklingen om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som elektrifieringen av fordon skapar. Bara i Sverige beräknas…
 • Case Kvillebäcken har varit ett lärandeprojekt med målet att överföra ”tyst” kunskap och erfarenheter från Kvillebäcken samt ta fram metodik för lärande inom Älvstadens delområden. Illustration: Camia PIA Pettersson

  Uppföljning lika viktigt som planering

  Utvecklingen av Kvillebäcken i Göteborg har på många sätt påverkat synen på hållbar stadsutveckling i Sverige. Målen sattes upp för ca tio år sedan, förutsättningarna bestämdes längre tillbaka än så och området är helt inflyttat 2019. Att lära oss av vad som blev bra och mindre bra i Kvillebäcken är avgörande för den hållbara utvecklingen…
 • Innovativ tävlingsförslag på framtidens logistikhub framtaget av arkitektstudenter på Chalmers. Illustration: Chalmers Arkitektur - Sustainable Building - tävlingsförslag ”The Vault” 

  Nya transportlösningar för att utveckla hållbara och attraktiva städer

  Gods- och avfallstransporter i städerna ökar och utgör en utmaning när vi ska förtäta och skapa en levande städer tillägnad människan. Genom nya lösningar finns det möjlighet att hantera de miljömässiga utmaningarna som tunga transporter medför och samtidigt skapa förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö. Det gäller tänka nytt och bygga vidare på goda erfarenheter. Motiven…
 • Flygbild över Frihamnen där olika affärsmodeller för socialt blandat boende ska testas. Foto: Göteborgs Stad

  Vikten av att våga testa – nya modeller för social blandning i Älvstaden

  Många svenska städer står inför stora förtätningsprojekt – bostadsbristen ska byggas bort, men för vem bygger vi nya bostäder? Genom att utmana marknaden skapar Göteborg nya former för prisrimliga bostäder i nyproduktion. Göteborg har allt. Staden ligger nära havet och har ett spännande utbud. Göteborg går som tåget. Vi står oss bra i den globala…
 • Illustration för del av Frihamnen. Illustration: White Arkitekter.

  Det krävs mod att ta steget in i framtiden

  En stad är alltid i förändring. Att utveckla en stad är att hantera både dagens utmaningar och en framtid som vi ibland inte känner till. Men det vi vet är att vi inte har råd att varken kompromissa med kvaliteten på det som byggs eller på den stadsmiljö som skapas för de människor som ska…