• Lokal hållbarhet kräver nationella ramverk

  Global Utmaning släpper ny rapport om Agenda 2030 och The New Urban Agenda

  Ökande ojämlikhet, segregation och ekologiskt fotavtryck är tre av de utmaningar som Global Utmaning lyfter fram som Sveriges stora hållbarhetsutmaningar i en rapport som släpptes idag. I rapporten presenteras även 60 vägledande rekommendationer på vad en integrerad svensk stadspolitik bör innehålla. Allt för sällan har bostadsfrågan adresserats när det talas om hållbar utveckling, trots att den…
 • Mål 17 i Agenda 2030 handlar om globalt partnerskap. Vad kan svensk stadsutveckling lära av Korogocho?

  Utan ramar för vad som är möjligt

  Pia Jonsson om Nairobis informella bosättning Korogocho

  Stadsutveckling ser utan tvekan ut på olika sätt beroende på var i världen man befinner sig. Regelverk och ekonomi sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra. Pia Jonsson berättar om projektet Korogocho Streetscapes som drivs av Arkitekter utan gränser. Det skapar liv på gatorna i Nairobi.
 • Mål 12 i Agenda 2030 handlar om hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

  Fri från att konsumera

  "Genom att prata om ekonomin kunde vi prata om vad som var viktigt"

  Staden är traditionellt sett en plats som konsumerar snarare än producerar. Varor flödar in och avfall flödar ut, som en oändlig och ohållbar kedja. Går det att förändra? Kan vi tänka på nya sätt? Malin Aghed är en av många personer som har valt att förändra sina konsumtionsmönster.
 • Konsumtion, transporter, segregation och hållbara städer viktiga områden för Sveriges arbete med Agenda 2030.

  Sveriges väg mot en hållbar välfärd

  Konsumtion, ojämlikhet och bostadsbrist stora utmaningar

  Väntan är över! Den 1 juni överlämnade Agenda 2030-delegationen rapporten I riktning mot en hållbar välfärd, till regeringen. I den föreslagna handlingsplanen efterlyses bland annat en mer sammanhållen och samstämmig styrning. Urbaniseringen beräknas inte avstanna under någon nära framtid. Den handlar inte längre om att människor från landsbygden flyttar intill staden. Dagens urbanisering är snarare sammankopplad med…
 • "Vår ambition är glasklar"

  Civilminister Ardalan Shekarabi om Sveriges arbete med Agenda 2030

  Agenda 2030 och dess 17 globala mål ska vara ett ramverk för arbetet med långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Civilminister Ardalan Shekarabi svarar på frågor om världens just nu viktigaste dokument.
 • "Det finns ingen one-size-fits-all"

  Annika Lindberg på SKL om det lokala arbetet med hållbarhetsmålen

  Det pågår ett aktivt arbete med Agenda 2030 på många håll i Sverige. Kommuner, landsting och regioner fyller en viktig funktion i det lokala arbetet med agendan. Annika Lindberg, samordnare för Agenda 2030 på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om vilka initiativ och utmaningar som finns i dagsläget. Hur ser SKL på Agenda 2030?…